POLSKA W OPARACH CZARNEGO ZLOTA. POLAND IN THE FUMES OF THE BLACK GOLD. #1: WĘGIEL ALBO (I) ŚMIERĆ.

Polska jest rakotwórczym centrum Europy i nie jest to ani fake news, ani krzykliwy nagłówek prasowy. To jasna konkluzja płynąca z ostatniego raportu Europejskiej Agencji Środowiska opublikowanego we wrześniu 2021 R.

Source: Parents For Future
Length: 00:05:00
Country: Poland
Language: English
Date: 21.11.2021